แก้ไม่ให้ผ้าสีตก ต้อง เกลือทะเลเท่านั้น ทำไม?

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมๆในการแก้สีตกโดยการแช่น้ำเกลือ.....มันได้ผลจริงมั้ย?

ด้วยความว่า มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเหมาะกับการแก้สีตกผ้าฝ้ายและไหม ดังนั้นเกลือที่ใช้ก็ควรจะเป็นเกลือจากธรรมชาติ หรือ เกลือทะเล ซึ่งมีอิออนของแคลเซียมและแมกนีเซียมเจือปน ดังนั้นด้วยความว่าอิออนเหล่านี้มีวาเลนซ์เท่ากับ +2 เมื่อละลายน้ำ ดังนั้นมันจึงสามารถที่จะลดความสามารถใ

นการละลายน้ำของสีได้ แม้ว่าจะนำมาล้างน้ำอ่อนอีกครั้ง...ส่วนเกลือสมัยใหม่พวกเกลือปรุงทิพย์ที่บริสุทธิ์เหลือเกิน ก็จะมีแต่อิออนของโซเดียมซึ่งมีวาเลนซ์เท่ากับ +1 ซึ่งเท่ากับว่าเกลือของสีที่เป็นปรจุลบก็จะมีแค่อิออนของโซเดียมมาเป็นอิออนคู่ตรงข้ามเท่านั้น ดังนั้นพอนำมาซักด้วยน้ำอ่อนอีกครั้งอิออนของโซเดียมก็จะหลุดออกมาและละลายน้ำได้ สีก็ยังคงตกอยู่....

ดังนั้นขอสรุปได้ว่าการแช่น้ำเกลือนั้นไม่สามารถป้องกันสีตกได้ทุกกรณี แต่ใช้ได้บางกรณีเท่านั้น คือ ผ้าฝ้าย ไหม และเกลือที่ใช้ต้องเป็นเกลือที่มีสิ่งเจือปนอย่างเกลือธรรมชาติเท่านั้น ส่วนเกลือปรุงทิพย์ใช้ไม่ได้.....